Các trường đại học Canada cho biết mục tiêu của chương trình Học Bổng Phát triển Quốc tế Canada mới năm 2030 là “giáo dục, đào tạo và trao quyền” cho hàng nghìn người đến từ hơn 24 quốc gia đang phát triển.

Chương trình được giới thiệu chính thức tại Cuộc họp Chính phủ của những người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung tại Rwanda, là một phần của gói hỗ trợ $500m dành cho những vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và cân bằng giới tính.

Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Quốc tế Canada và sẽ tập trung vào việc cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và cơ hội đào tạo nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng và cải thiện đời sống của cộng đồng.

Trudeau cho biết đây là thời điểm quan trọng để các quốc gia hợp tác ủng hộ Ukraine, đồng thời giải quyết những ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu gây ra bởi sự xâm lược bất hợp pháp của Nga, cũng như vấn đề về an ninh lương thực và nghèo đói. “Chúng tôi cũng tập trung củng cố quan hệ với các quốc gia trong Khối Thịnh vượng chung, bao gồm Rwanda, nhằm tạo ra những việc làm tốt và ổn định cuộc sống cho người thuộc tầng lớp trung lưu, song song với việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cùng nhau”.

Chương trình học bổng này được đồng quản lý bởi Các trường Cao đẳng và Học viện Canada; Các trường Đại học Canada; Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi; Viện Khoa học Toán học châu Phi và Hiệp hội các trường đại học châu Phi.

“Chương trình mới này sẽ trao quyền cho hàng nghìn người tại các quốc gia trên thế giới thông qua quá trình đào tạo lãnh đạo, cố vấn và giáo dục,” theo Denise Amyot, chủ tịch Các trường Cao đẳng và Học viện Canada. “Các trường Cao đẳng và Học viện Canada đều mong muốn kết nối các nhà lãnh đạo giáo dục trên thế giới để phát triển những nguồn lực và công cụ mới trong tương lai”.

Các trường Đại học Canada đặt ra mục tiêu giới thiệu chương trình cho hơn 7,000 người (trong đó ít nhất một nửa là phụ nữ) tại các quốc gia nói tiếng Pháp thuộc Khối Thịnh vượng chung, cũng như Nhóm các tiểu quốc đảo đang phát triển SIDS.

“Thông qua việc hỗ trợ cho sự phát triển của thế hệ các nhà lãnh đạo tài giỏi trong tương lai tại nhiều quốc gia trên thế giới, chương trình học bổng có thể đóng góp cho một tương lai tốt đẹp, công bằng và bền vững hơn trong tương lai,” theo Paul Davidson, chủ tịch Các trường Đại học Canada.

Tổ chức cũng cho biết chương trình học bổng sẽ tối đa hóa nguồn lực và các mối quan hệ giữa mạng lưới 236 trường cao đẳng và đại học Canada, trong đó có 62 học viện nói tiếng Pháp và các học viện Canada khác tại các quốc gia đang phát triển.

Công tác giáo dục và đào tạo sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề được chú trọng trong Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc như STEM, biến đổi khí hậu, quản trị và khoa học sức khỏe. Ngoài ra còn có các chương trình được thiết kế riêng tùy theo quốc gia, và người tham gia có thể lựa chọn một chương trình hoặc khóa học mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng của họ.

Bài viết liên quan