Trong bối cảnh những làn sóng Covid liên tiếp tấn công toàn cầu trong suốt 2 năm qua, rất nhiều ngành nghề đã bị giảm thiểu đáng kể số nhân lực hoặc tệ hơn là gần như bị xóa sổ trong thị trường lao động. Tuy nhiên, ở 1 tình huống trái ngược khác, có rất nhiều ngành nghề không chỉ giữ vững được phong độ ổn định trong cơn sóng gió mà còn thăng hoa lên tầm cao mới. Ứng dụng tuyển dụng nổi tiếng Linkedin đã liệt kê ra 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm 2021.

1.Data Scientists

 • Top job titles: Data Scientist, Data Science Specialists, Data Management Analyst
 • Hiring growth since 2019: up by 46%
 • Where the jobs are: Washington D.C, San Francisco, New York City
 • Median salary: $100,000 USD – $130,000 USD/ year

2. Artificial intelligence engineers

 • Top job titles: Machine learning engineer, artificial intelligence specialist, machine learning researcher
 • Hiring growth since 2019: up by 32%
 • Where the jobs are: San Francisco, New York City, Seattle
 • Median salary: $124,000 USD – $150,000 USD/ year

3.Specialized engineers

 • Top job titles: Game developer, software engineering specialist, customer engineer
 • Hiring growth since 2019: up by 25%
 • Where the jobs are: San Francisco, New York City, Washington D.C.
 • Median salary: $77,500 USD – $104,000 USD/ year

4.User experience professionals

 • Top job titles: User experience design specialist, product design consultant, user interface designer
 • Hiring growth since 2019: up by 20%
 • Where the jobs are: San Francisco, New York City, Seattle
 • Median salary: $80,000 USD – $103,000 USD/ year

5.Mental health specialists

 • Top job titles: Behavior therapist, mental health technician, psychotherapist
 • Hiring growth since 2019: up by 20%
 • Where the jobs are: Boston, San Francisco, New York City
 • Median salary: $41,600 USD – $65,000 USD/ year

6.Nurses

 • Top job titles: School nurse, certified nursing assistant, nursing manager
 • Hiring growth since 2019: up by 30%
 • Where the jobs are: Los Angeles, New York City, Philadelphia
 • Median salary: $73,000 USD – $111,000 USD/ year

7.Health-care supporting staff

 • Top job titles: Intake specialist, healthy coach, pharmacy technician
 • Hiring growth since 2019: up by 34%
 • Where the jobs are: Boston, New York City, Chicago
 • Median salary: $65,300 USD – $106,000 USD/ year

8.Education professionals

 • Top job titles: Youth worker, teaching assistant, education consultant
 • Hiring growth since 2019: up by 20%
 • Where the jobs are: Chicago, New York City, Washington, D.C.
 • Median salary: $46,500 USD – $63,200 USD/ year

9.Digital content creators

 • Top job titles: Podcaster, blogger, Youtuber
 • Hiring growth since 2019: up by 49%
 • Where the jobs are: Chicago, New York City, Atlanta
 • Median salary: $46,000 USD – $62,400 USD/ year

10.Digital marketing professionals

 • Top job titles: Growth hacker, social media manager, search engine optimization specialist
 • Hiring growth since 2019: up by 33%
 • Where the jobs are: San Francisco, New York City, Los Angeles
 • Median salary: $48,000 USD – $96,000 USD/ year

Source:

 • CNBC: https://www.cnbc.com/2021/01/12/hiring-for-these-jobs-is-on-the-rise-in-2021-according-to-linkedin.html
 • Shorelight Education

Bài viết liên quan