Chương trình Hoàn thành Trung học (High School Completion – HSC) cho phép học sinh quốc tế chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông đủ động lực và trưởng thành đăng ký vào Trường Cao đẳng Cộng đồng có giảng dạy chương trình và nhận được cả bằng tốt nghiệp trung học của Bang Washington và bằng liên kết 2+2 (Associate degree) để chuyển tiếp đại học, cùng một lúc. Chương trình HSC giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách hoàn thành cùng lúc hai chương trình.

🧩 HSC HOẠT ĐỘNG RA SAO?

• Sinh viên sẽ phát triển kế hoạch để hoàn tất chương trình trung học và chương trình cao đẳng cùng với cố vấn sinh viên quốc tế vào tuần lễ định hướng.

• Sinh viên sẽ hoàn thành các lớp học bắt buộc theo kế hoạch đã đề ra, với sự hướng dẫn của cố vấn sinh viên quốc tế.

• Yêu cầu tốt nghiệp là điểm trung bình tối thiểu 2.0 cho môn tiếng Anh 101, một lớp toán và một lớp khoa học ở cấp độ đại học.

⏱ MẤT BAO LÂU ĐỂ HOÀN THÀNH HSC?

• Một văn bằng liên kết được hoàn thành với 90 tín chỉ, mà hầu hết sinh viên hoàn thành trong hai năm.Đối với những người không nói tiếng Anh bản ngữ, bằng tốt nghiệp trung học được hoàn thành với 100 tín chỉ. Người nói tiếng Anh bản ngữ lấy thêm 10 tín chỉ Ngôn ngữ Thế giới (World Languages).

• Bằng cao đẳng và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông yêu cầu các lớp chính xác gần như giống nhau.

• Hầu hết sinh viên có thể hoàn thành bằng cao đẳng và bằng tốt nghiệp trung học trong khoảng 2 năm và 3 tháng; thêm một quý (3 tháng) kể từ khi chỉ hoàn thành chương trình cao đẳng

• Sinh viên không có tiếng Anh ở trình độ đại học sẽ cần các lớp ESL trước khi bắt đầu chương trình HSC.

✅ YÊU CẦU ĐẦU VÀO NHƯ THẾ NÀO?

• Sinh viên phải đủ 16 tuổi trở lên khi bắt đầu chương trình học.

• Là một sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực sinh viên (F-1).

• Đã hoàn thành ít nhất lớp 10, hoặc tương đương ở nước sở tại hoặc tại một trường trung học Mỹ.

• Có điểm trung bình tích lũy 3.0, hoặc tương đương ở nước sở tại hoặc tại một trường trung học Mỹ.

• Chưa nhận được bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương ở nước sở tại hoặc ở Mỹ.

🏘 TÔI SẼ SỐNG Ở ĐÂU?

• Học sinh dưới 16 tuổi phải ở nhà người bản xứ

• Học sinh 17 tuổi được yêu cầu ở nhà người bản xứ hoặc một số trường CĐCĐ sẽ cung cấp nhà ở cho sinh viên thuê dưới sự giám sát của trường.

• Học sinh từ 18 tuổi trở lên được phép sống trong gia đình bản xứ hoặc tìm nhà ở độc lập.

🎁 KHANG Education tặng bạn dịch vụ tư vấn hồ sơ nhập học vào các trường Trung học, Cao đẳng, Đại học trong hệ thống đối tác.

Bài viết liên quan