HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở ÚC

Có nhiều lựa chọn giáo dục ở Úc – cả ở các thành phố và trung tâm vùng – vì vậy bạn có nhiều lựa chọn phong phú về loại hình học tập và cơ sở giảng dạy. Chỉ cần đảm bảo rằng họ đã có tên trên Sổ đăng ký Tổ chức và Khoá học Dành cho Du học sinh liên bang ( CRICOS ), vì điều này là bắt buộc để đảm bảo visa (thị thực) của bạn.

ĐẠI HỌC

Mạng lưới trường đại học của Úc có chất lượng cao, trong đó nhiều trường được coi là nằm trong số những trường tốt nhất trên thế giới. Các trường đại học khác nhau chuyên về các lĩnh vực cụ thể, vì vậy đừng quên nghiên cứu và xác định thế mạnh của môi trường.

TAFE

TAFE là viết tắt của Giáo dục Kỹ thuật và Bậc cao. Các nhà cung cấp TAFE thường cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo nghề (VET), ví dụ như nấu ăn và dịch vụ khách sạn, nông nghiệp, nghệ thuật sáng tạo và thương mại.

cao đẳng tư thục

Trên khắp nước Úc có nhiều trường cao đẳng tư nhân cung cấp các chương trình VET, giáo dục bậc cao hoặc cả hai. Các trường cao đẳng tư nhân thường tập trung vào một lĩnh vực cụ thể và thường có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các trường đại học.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRÙ BỊ

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học vấn cho trường đại học, không nói tiếng Anh hoặc muốn thay đổi các khoá học hoặc nghề nghiệp, một chương trình giáo dục trù bị sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận chương trình học tập mong muốn. Nó giống như một chương trình bắc cầu giữa trường trung học phổ thông và trường đại học.

HỌC BỔNG

Trong khi nghiên cứu việc học của mình tại Úc, bạn có thể đã bắt gặp một số cơ hội học bổng. Học bổng được thiết kế để giúp hỗ trợ bạn về mặt tài chính khi bạn học tập tại Úc. Có nhiều loại học bổng

Bài viết liên quan