𝗕𝗖’𝘀 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁: “𝗔 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝘁𝗼 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘂𝘀 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿” – 𝗧𝗮̣𝗺 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗹𝗮̀ “𝗞𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂” đây là một kế hoạch cẩn thận, bao gồm bốn bước, tập trung vào việc bảo vệ sức khoẻ người dân và đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách an toàn. Với hơn 60% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine ngừa Covid 19 liều đầu tiên, số ca mắc mới giảm mạnh và số ca mắc đang được điều trị tại bệnh viện giảm tính đến cuối tháng 5/2021 kể từ đỉnh dịch tháng 4, Tỉnh Bang B.C. đã tự tin đề ra kế hoạch 4 Bước để Tái khởi động nền kinh tế một cách an toàn.

Mục tiêu sớm nhất đến ngày 𝟎𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟏, hơn 70% người dân từ trên 18 tuổi được tiêm chủng vaccine, mọi hoạt của nền kinh tế và các kết nối của người dân được diễn ra bình thường.Điều này cũng đồng nghiã với việc các hạn chế đi lại, cách ly có thể sẽ được nới lỏng hoặc từng bước dở bỏ. Du học sinh quốc tế sẽ có thể đến học tập tại Campus vào kì mùa Thu tháng 9/2021.

📍𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 1: 𝐵𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 25 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 Mục tiêu ít nhất 60% nhóm người từ 18 tuổi trở lên được tiêm/chích liều 1, đồng thời số ca nhiễm và số ca nhập viện vì COVID-19 ổn định.

📍𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 2: 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 15 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6 – Mục tiêu ít nhất 65% nhóm người từ 18 tuổi trở lên được tiêm/chích liều 1, đồng thời số ca nhiễm và số ca nhập viện vì COVID-19 giảm.

📍𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 3: 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 – Mục tiêu ít nhất 70% nhóm người từ 18 tuổi trở lên được tiêm/chích liều 1, đồng thời số ca nhiễm thấp và số ca nhập viện vì COVID-19 giảm.

📍𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 4: 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 7 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 9 – Mục tiêu hơn 70% nhóm người từ 18 tuổi trở lên được tiêm/chích liều 1, đồng thời số ca nhiễm thấp và số ca nhập viện vì COVID-19 thấp.

Nguồn:

  • https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restart
  • https://sprottshaw.com/

Liên hệ KHANG Education để tìm hiểu thêm thông tin về du học Tỉnh bang British Columbia, Canada HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!!!

Bài viết liên quan