VISA (THỊ THỰC)

Nếu bạn dự định học tập tại Úc trong bốn tháng trở lên, bạn sẽ cần phải chuẩn bị thị thực (visa) sinh viên. Khi nói đến thị thực sinh viên, có một số tuỳ chọn khác nhau mà bạn có thể đăng ký. Bao gồm các:

 • VISA DU HỌC SINH (SUBCLASS 500)

Hầu hết các sinh viên quôc tế đến từ Úc đều nộp đơn xin thị thực (visa) subclass 500. Thị thực này cho phép bạn học tập tại Úc trong tối đa 5 năm trong một tổ chức và khoá học đã đăng ký CRICOS. Thị thực du học sinh (subclass500) về cơ bản là một thị thực làm việc và học tập – có nghĩa là bạn có thể làm việc một số giờ nhất định mỗi hai tuần ( kiểm tra trang web của Bộ nội vụ để biết chi tiết về điều này). Bạn cũng có thể mang theo các thành viên trong gia đình và bạn có thể đi du lịch bên ngoài nước Úc và trở về bao nhiêu lần tuỳ ý khi thị thực còn hiệu lực. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải chuẩn bị sẵn các phúc lợi phù hợp.

 • VISA TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ( SUBCLASS 485)

Thị thực Subclass 48, được gọi là visa Tốt nghiệp tạm thời, cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện hợp lệ đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học của Úc được ở lại Úc để tích luỹ kinh nghiệm làm việc.

 • VISA ĐÀO TẠO (SUBCLASS 407)

Visa Đào tạo (subclass 407) cho phép bạn tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc để nâng cao kỹ năng cho cộng việc hoặc lình vực nghiên cứu của bạn hoặc một chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp. Đây là thị thực tạm thời có giá trị lên đến hai năm. Để có được visa subclass 407, bạn phải được tài trợ bởi một tổ chức được phê chuẩn. Nhà tài trợ đó phải đề cử bạn tham gia vào một chương trình đào tạo nghề nghiệp, trừ khi nhà tài trợ của bạn là cơ quan Chính phủ Khối thịnh vượng chung. Nhớ đừng quên kiểm tra các điều kiện chính xác trực tuyến.

 • VISA LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ/ LÀM VIỆC KẾT HỢP DU LỊCH (SUBCLASS 417,462)

Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (subclass 417) và visa làm việc kết hợp du lịch (subclass 462) dều cho phép bạn dến thăm dến nước này trong một kỳ nghỉ kéo dài 12 tháng và làm việc tại Úc để tài trợ giúp tài trợ cho chuyến đi của bạn. Với một trong hai loại visa, bạn có thể làm công việc ngắn hạn để trang trải cho kỳ nghỉ của mình và cũng có thể học tập tới tối đa 4 tháng.

DANH SÁCH KIỂM TRA XIN THỊ THỰC (VISA)

 1. Giấy tờ tuỳ thân hợp lệ
 2. Xác nhận nhập học (COE)
 3. Bảo hiểm y tế du học sinh (OSHC)*
 4. Yêu cầu về nhập cảnh tạm thời đúng mục đích
 5. Tiếng Anh lưu loát
 6. Yêu cầu tài chính
 7. Sắp xếp cho người dưới 18 tuổi
*BẢO HIỂM Y TẾ DU HỌC SINH (OSHC)

Tất cả sinh viên ở Úc phải có OSHC để bảo hiềm cho toàn bộ thời gian lưu trú của họ, điều này sẽ được sắp xếp khi bạn chuẩn bị visa. Một số trường hợp ngoại lệ được áp dụng nếu bạn là sinh viên quốc tế đến từ Thuỵ Điển, Na Uy hoặc Bỉ. Mỗi khi đến một cuộc hẹn khám sức khoẻ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn phải mang theo thẻ OSHC cùng với giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

OSHC chi trả cho việc hỗ trợ y tế nội trú và ngoại trú, thuốc kê đơn và hỗ trợ xe cấp cứu. Tuỳ thuộc vào chương trình và nhaâ cung cấp dịch vụ của bạn, bạn có thể được đài thọ cho các dịch vụ bổ sung. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ phạm vi bảo hiểm của bạn để tránh phát sinh bất cứ chi phí nào không mong muốn.

Có một số nhà cung cấp OSHC ở Úc, bao gồm ahm OSHC, nib, Bupa Australia và Medibank Private. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm OSHC qua trang web PrivateHealth.

Bài viết liên quan