Tỉnh bang Ontario Canada sẽ dần mở cửa trở lại theo 03 giai đoạn, ngày mai 11/06/2021 chính thức bước vào giai đoạn 1 của tiến trình mở cửa. Đây là thành quả đáng mừng của công cuộc đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại Canada. Hiện lộ trình mở cửa trở lại tại Tỉnh bang Ontario với 03 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (khi 60% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine): Từ ngày mai 11/06/2021
Tụ họp ngoài trời được phép tối đa 10 người
Cửa hàng thiết yếu sức chứa được phép tới 25%

Giai đoạn 2 (khi 70% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine; 20% tiêm đủ 2 mũi): dự kiến từ 02/07/2021
Tụ họp ngoài trời được phép tối đa 25 người
Cửa hàng thiết yếu sức chứa được phép tới 50%
Cửa hàng không thiết yếu sức chứa được phép tới 25%

Giai đoạn 3 (khi 70% – 80% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine; 25% tiêm đủ 2 mũi): dự kiến từ 23/07/2021
Khi bước vào giai đoạn 3 thì cuộc sống dần trở lại bình thường với một số ít hạn chế và quy định đi kèm.

Lộ trình mở cửa lần này đánh dấu mùa Hè sôi động tại Canada đã sắp trở lại, hy vọng sẽ giúp học sinh phụ huynh yên tâm hơn khi chọn du học Canada trong thời gian tới!

Nguồn: https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario

Bài viết liên quan