Không thể bàn cãi về độ hot của nhóm ngành thiết kế – đồ họa bởi tính ứng dụng cực kỳ cao, và đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động tương lai.

𝟑𝐝𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 – 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐯𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧, 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐀𝐫𝐭, 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧, 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬.

📅 𝟏𝟏-𝟏𝟐/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟑𝐝𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏
Sự kiện sẽ diễn ra với mục tiêu giúp các bạn tìm hiểu về chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực nghệ thuật số, bao gồm Đồ họa game, Kĩ xảo điện ảnh, Diễn hoạt/Hoạt hình, Thiết kế đồ họa chuyển động, Thiết kế ý tưởng, Vẽ minh họa, Điêu khắc và sản xuất đồ chơi.

Trong sự kiện lần này, các bạn sẽ được giao lưu với các anh chị cựu sinh viên, đồng thời xin lời khuyên từ Cố vấn sự nghiệp tại #3dsense về ngành nghề mơ ước.

👉 Sự kiện miễn phí qua nền tảng Zoom.
👉 Thông tin chi tiết & đăng ký tham dự: https://www.3dsense.net/index.php/home/openhouse2021

—————————

𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 & 𝐃𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜

☎️ 090 765 8676 – 093 676 6538

📧 info@khangeducation.com

🙋‍♂️ KHANG Education _ Tư vấn Du học

💥www.khangeducation.com

Bài viết liên quan