Các trường trung học tại ÚC

Gilbert Unified District

Địa điểm: Hoa Kì
Học bổng:

liên hệ khang EDUCATION để biết thêm chi tiết

Justin-Siena High School

Địa điểm: Hoa Kì
Học bổng:

liên hệ khang EDUCATION để biết thêm chi tiết

Mater Dei High School

Địa điểm: Hoa Kì
Học bổng:

liên hệ khang EDUCATION để biết thêm chi tiết

Red Bank Regional High School

Địa điểm: Canada
Học bổng:

liên hệ khang EDUCATION để biết thêm chi tiết

Britannia Secondary School

Địa điểm: Canada
Học bổng:

liên hệ khang EDUCATION để biết thêm chi tiết

OAKLEIGH GRAMMAR

Địa điểm: Melbourne, Victoria
Học bổng:

Liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm