Các trường đại học tại HOA KỲ

UNIVERSITY OF HOUSTON

Địa điểm: Houston, Texas
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

UNIVERSITY BRIDGE

Địa điểm:
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

ILLINOIS STATE UNIVERSITY

Địa điểm: Bloomington-Normal, IL
Học bổng:

Liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

Địa điểm: Columbia, South Carolina
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

Địa điểm: Tampa, Sarasota- Manatee, St.Peterburg, Florida
Học bổng:

Cử nhân:

 • Trực tiếp:
  • $12,000 USD: GPA 3.9+ và SAT 1340+ ( Evidence-based Reading and Writing & Math only) or ACT 29+
  • $9,000 USD: GPA 3.7+ và SAT 1280+ ( Evidence-based Reading and Writing & Math only) hoặc ACT 27+
  • $6.000 USD: GPA 3.5+ và SAT 1210+ ( Evidence-based Reading and Writing & Math only) hoặc ACT 25+
  • $1.000 USD: GPA 3.3+ và SAT 1180+ ( Evidence-based Reading and Writing & Math only) hoặc ACT 24+
 • Pathway:
  • $6.970/2 kỳ và $4.450/kỳ cho năm đầu tiên

Thạc sĩ:

 • Trực tiếp: liên hệ KHANG Education để được tư vấn
 • Pathway: $1.000 – $8.000 cho năm đầu tiên

THE UNIVERSITY OF ALABANA AT BIRMINGHAM

Địa điểm: Birmingham, Alabama
Học bổng:

International Scholarship: lên đến $30,000 ($7,500/năm)

Regional Scholarship Undergraduate: lên đến $9,000 cho năm đầu tiên

Progression Scholarship Undergraduate: tổng cộng $9,000 ($3,000/năm)

SUFFOLK UNIVERSITY

Địa điểm: Boston, Massachusetts
Học bổng:

Cử nhân:

 • Nhập học trực tiếp: lên đến $22,000/năm
 • Năm nhất quốc tế: tự động $7,500/học kỳ, $10,000/2 học kỳ
 • Chuyển tiếp từ Năm nhất quốc tế lên Trực tiếp: $10,000/năm (GPA từ 3.0) (Gia hạn đến 3 năm)

Thạc sĩ:

 • Nhập học trực tiếp: lên đến $23,000/năm (Gia hạn mỗi năm)
 • Dự bị: $12,000/năm
 • Chuyển tiếp từ dự bị Thạc sĩ lên trực tiếp: $5,000/năm (GPA từ 3.5)

OREGON STATE UNIVERSITY

Địa điểm: Corvallis, Oregon
Học bổng:

Cử nhân: $32,000 ($8,000/năm)

GEORGE MASON UNIVERSITY

Địa điểm: Arlington, Virginia
Học bổng:

Cử nhân:

 • Nhập học trực tiếp: $8,000 – $19,000
 • Pathway: lên đến $10,000/ năm (dành cho sinh viên năm nhất)
 • Chuyển tiếp: $3,000 – $6,000/năm (vào chương trình chính)

Thạc sỉ:

 • Nhập học trực tiếp: Không có
 • Pathway: lên đến $10,000/năm

UNIVERSITY OF DAYTON

Địa điểm: Dayton, Bang Ohio
Học bổng:

Học bổng: lên tới $25,000 USD/ năm (tương đương ~55% học phí)