Các trường đại học tại CANADA

WESTERN UNIVERSITY

Địa điểm: London, Ontario, Canada
Học bổng:
  • International President’s Entrance Scholarship ( 3 suất $50,000 CAD) – Deadline: February 14. Vô cùng cạnh tranh, chỉ dành cho các học sinh có GPA cao, giải thưởng quốc gia, các bạn có điểm SAT/ACT sẽ có ưu thế.
  •  Western’s Admission Scholarships ($2,500 – $8,000 CAD) – Xét tự động, không cần nộp thêm hồ sơ riêng. GPA 250 học sinh xuất sắc tính từ cao đến thấp.
  • Western International Scholarships ( 10 suất tương đương $25,000 CAD/mỗi suất) – Xét tự động, không cần nộp thêm hồ sơ riêng. GPA thông thường từ 92% trở lên.

KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

Địa điểm: Surrey. British Columbia
Học bổng:
  • Khi nhập học tại KPU, sinh viên Việt Nam sẽ nhận những suất hỗ trợ tài chính từ $1,000 CAD đến $4,000 CAD tuỳ độ dài chương trình học.
  • Học bổng đầu vào: trị giá từ $5,000 CAD – $20,000 CAD. Đây là những suất học bổng cạnh tranh cao
  • Học bổng cho sinh viên đang học tại KPU: quỹ học bổng của trường trị giá $2,000,000 CAD mỗi năm được dành cho những sinh viên KPU có thành tích học tập tốt hoặc tham gia các họat động ngoại khoá

CAPE BRETON UNIVERSITY

Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
Học bổng:

$2,500 CAD – $7,500 CAD/ Năm