Các trường đại học tại CANADA

SIMON FRASER UNIVERSITY (SFU)

Địa điểm:
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

TRENT UNIVERSITY

Địa điểm: Peterborough, Ontario
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

UNIVERSITY OF REGINA INTERNATIONAL

Địa điểm: Regina, Saskatchewan
Học bổng:

Liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm

MOUNT ALLISON UNIVERSITY

Địa điểm: Sackville, New Brunswick
Học bổng:

Vui lòng liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm

MACEWAN UNIVERSITY

Địa điểm: EDMONTON, ALBERTA
Học bổng:

Vui lòng liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm

WILFRID LAURIER UNIVERSITY (WLU)/ WILFRID LAURIER INTERNATIONAL COLLEGE (WLIC)

Địa điểm: Brantford, Ontario
Học bổng:

Học bổng $2,000 CAD cho các hồ sơ nộp sớm

Học bổng đại sứ sinh viên $5,000 CAD và nhiều học bổng khác

UNIVERSITY OF WINDSOR

Địa điểm: Windsor, Ontario
Học bổng:

Học bổng đầu vào bậc Cử nhân lên đến $36,000 CAD cho 4 năm học xét duyệt dựa trên GPA của lớp 12, các thành tích, hoạt động ngoại khoá và thư động lực

UNIVERSITY OF VICTORIA

Địa điểm: Victoria, British Columbia
Học bổng:

N/A

UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY (UFV)

Địa điểm: Abbotsford, British Columbia
Học bổng:

Sau khi nộp đơn, sinh viên có thể có đủ điều kiện nhận một trong nhiều học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế. Những học bổng này được trao cho những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất và có giá trị lên đến $20,000 CAD

UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA (UNBC)

Địa điểm: Prince George, British Columbia
Học bổng:

N/A