Các trường đại học tại ANH QUỐC

STIRLING UNIVERSITY

Địa điểm: Scotland, U.K
Học bổng:
  • Học bổng:Chương trình thạc sỹ (Postgraduate Scholarship): 4,000 bảng/năm

NOTTINGHAM COLLEGE

Địa điểm: Adams Building, Stoney Street, Nottingham, NG1 1NG
Học bổng:

Trường hỗ trợ nhiều học bổng với chương trình Dự bị Đại học Quốc tế, đặc biệt học bổng lên tới 50% cho sinh viên Việt Nam. Vui lòng liên hệ tới Phòng đào tạo quốc tế để tìm hiểu thêm về các cơ hội từ trường qua địa chỉ

international@nottinghamcollege.ac.uk

EDGE HILL UNIVERSITY

Địa điểm: Ormskirk, Lancashire, England
Học bổng:

Học bổng Dự bị đại học Quốc tế của trường là học bổng lý tưởng, đặc biệt phù hợp với những bạn học sinh Việt Nam được yêu cầu học chương trình dự bị đại học trước khi vào học khoá đại học.

Học bổng có tổng giá trị lên tới £5,175. Một phần học bổng trị giá lên tới £1,200 học phí dành cho chương trình Dự bị đại học quốc tế sẽ được trao cho tất cả sinh viên học chương trình Dự bị đại học quốc tế, và phần còn lại của học bổng trị giá £3,975 học phí sẽ được trao trong năm học năm đầu tiên khi sinh viên chuyển tiếp thành công lên chương trình đại học của trường.

Tìm hiểu thêm về thông tin học bổng, vui lòng truy cập website trường.