Các trường cao đẳng tại HOA KỲ

Davis School District

Địa điểm: Hoa Kỳ
Học bổng:
  • Davis School District có thể cung cấp các học bổng và cơ hội tài trợ học tập cho học sinh trong hệ thống. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các học bổng cụ thể, tiêu chí đăng ký và quy trình xét duyệt có thể thay đổi từng năm và phụ thuộc vào từng trường học trong hệ thống.

    Các loại học bổng và cơ hội tài trợ học tập thường được cung cấp bởi các tổ chức phi lợi nhuận, các đơn vị xã hội, cộng đồng địa phương hoặc những nguồn tài trợ đặc biệt. Để biết thông tin chi tiết về học bổng trong Davis School District, bạn nên liên hệ trực tiếp với trường học mong muốn hoặc tìm kiếm thông tin trên trang web chính thức của Davis School District.

    Ngoài ra, đừng quên kiểm tra các nguồn tài trợ và học bổng khác từ các tổ chức, quỹ học bổng và trường đại học trong khu vực của bạn. Đôi khi có các chương trình học bổng được cung cấp bởi các tổ chức bên ngoài có thể hỗ trợ học sinh trong Davis School District.

IRVINE VALLEY COLLEGE

Địa điểm:
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

COLLEGE OF MARIN

Địa điểm: Kentfield, CA
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

PIEDMONT VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE

Địa điểm: Charlottesville, Virginia
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

COLLEGE OF SAN MATEO

Địa điểm: San Mateo, Silicon Valley
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

UNIVERSITY BRIDGE

Địa điểm:
Học bổng:

Liên hệ KHANG Education để được tư vấn thêm

OLYMPIC COLLEGE

Địa điểm: Bremerton, Washington
Học bổng:

Liên hệ KHANG EDUCATION để được tư vấn thêm

LANE COMMUNITY COLLEGE

Địa điểm: Eugene, Oregon
Học bổng:

WHATCOM COMMUNITY COLLEGE

Địa điểm: Washington, Mỹ
Học bổng:

N/A