Các trường cao đẳng tại CANADA

HUMBER COLLEGE

Địa điểm: Downtown Toronto, Ontario
Học bổng:

Khoảng $2,000 CAD cho năm đầu tiên.

FLEMING COLLEGE

Địa điểm: Ontario, Canada
Học bổng:

$500 CAD – $2,000 CAD

FANSHAWE COLLEGE

Địa điểm: London, Ontario
Học bổng:

N/A

SPROTT SHAW COLLEGE

Địa điểm: British Columbia, Canada
Học bổng:

CO-OP Programs

Thực tập hưởng lương